DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Welkom bij DBSC Consulting!

DBSC is een relatief klein strategie-adviesbureau met een focus op technologische markten als maakindustrie, (groot)handel en installatiewereld. Wij geven er sterk de voorkeur aan om met ondernemers, ondernemende bedrijven of ondernemende organisaties te werken.

Vanuit het principe van integriteit kan een strategie-adviesbureau gedurende langere tijd maar één bedrijf per marktsegment tegelijk adviseren. Wij hanteren als stelregel dat we tenminste 3 jaar na het beëindigen van een project bij een opdrachtgever geen andere concurrent in dezelfde sector zullen ondersteunen. Omdat we doorgaans langere tijd bij opdrachtgevers betrokken blijven, kom dit in de praktijk echter nauwelijks voor.

Vanwege dit integriteitsprincipe hebben we (ondanks onze focus op technologie en fysieke producten) opdrachten in vele marktsegmenten mogen uitvoeren.

Naast onze expertise op strategische uitdagingen voor bedrijven en bedrijfstakken zijn wij op verzoek van tevreden opdrachtgevers ook betrokken geraakt bij projecten die aan de voor- of actiekant van strategische besluitvorming verbonden zijn:

  • Het ontwikkelen van Marktmeters en Benchmarks die relevante informatie over de ontwikkelingen in specifieke marktsegmenten aangeven.
  • Het begeleiden van specifieke vervolgactiviteiten die bij de gemaakte strategische keuzen horen: verkoop, overnames, management buy-outs en aantrekken van risicodragend vermogen

Nederland welvarend houden vergt "Dutch Glue"

In het decembernummer van Link Magazine staat de column "Nederland welvarend houden vergt "Dutch Glue"". Hierin beschrijf ik dat intensiever samenwerken in de Nederlandse Technologische Maakindustrie in R&D en Productontwikkeling met andere Nederlandse bedrijven meer welvaart in Nederland behoudt en creëert, de zogenaamde "Dutch Glue". 

In memoriam Wieger de Bruin †

Tot groot verdriet is mijn vriend, compagnon en mede-oprichter van DBSC Consulting Wieger de Bruin op 5 juni 2019 overleden. Dit is voor iedereen die hem kende en vooral zijn familie een groot verlies. Woorden schieten hiervoor te kort.

Voor een uitgebreider memoriam van Wieger klinkt u op deze link ter nagedachtenis aan Wieger.

DBSC zal worden voortgezet door William Smit en enkele vaste DBSC-associates met wie al meer dan 20 jaar in grotere en kleinere projecten samengewerkt wordt.