DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Strategie, structuur en besturing

Strategische keuzen

Strategische keuzen maken gaat om beslissingen nemen. Soms doe je dat in je eentje, doorgaans en bij voorkeur met een (management) team.

Het ondersteunen bij het maken van strategische keuzen kent veel parallellen met het uitvoeren van een brancheonderzoek.

Belangrijke vragen zijn:

  • Welke keuzen zouden wij moeten of kunnen maken op basis van de relevante ontwikkelingen in de omgeving?

  • En welke keuzen kunnen we maken gezien onze huidige positie en ambitie? (producten, competenties, financiën, personeel, markten, winstgevendheid, etc. )

De belangrijkste eerste verdiepingsslag bij het maken van strategische keuzen is het doorgronden van de (eind)klanten van de onderneming.

Waar zijn zij mee bezig, wat komt op hen af, hoe willen zij zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten, welke strategische keuzen overwegen zij zelf, waarom besluiten ze uw product te kopen, of waarom juist niet?

Een zorgvuldige wijze van interviewen (luisteren met een alert oor) om relevante en waardevolle gegevens uit een gesprek met een stakeholder te halen is daarbij cruciaal.  Hierbij gaat het niet om het invullen van een vaste vragenlijst, maar om het inspelen van en doorgronden van relatief zijdelingse opmerkingen van de geïnterviewde. Zodoende wordt een interview een gesprek dat óók waarde heeft voor de geïnterviewde zelf.

Daarnaast is een brede kijk op strategische en internationale ontwikkelingen van belang. Niet alleen in de branche van onze opdrachtgever. Ook inzicht in de relevante ontwikkelingen die zich in andere bedrijfstakken voordoen of voorgedaan hebben.

Ontwikkelingen bestaan uit veranderingen in de bedrijfstak:

  • het speelveld verandert doordat er andere spelers, vaak met een andere achtergrond, actief worden op het traditionele speelveld van de branche.

  • Daarnaast volgen zowel technologische innovaties als de intensiteit en dynamiek  van regelgeving steeds andere uitdagingen.

Het is van cruciaal belang om goede afwegingen bij te maken en deze ontwikkelingen in een relevant framework te plaatsen. Vanuit een  relevant framework kunnen betere besluiten worden genomen en kunnen verschillende alternatieve scenario’s tegen elkaar worden afgewogen.

Een goed besluit is, zowel gericht op de inhoudelijk juiste afwegingen, als op de wijze waarop het tot stand is gekomen. Een goed besluit met een slecht proces zal minder impact te weeg brengen, dan een goed besluit dat met een goed besluitvormingsproces tot stand is gekomen.

Structuur en Besturing

Structure follows Strategy!

Bij een ingrijpende strategische heroriëntatie blijkt vaak dat de bestaande organisatiestructuur en wijze van besturing niet goed meer past om de beoogde nieuwe doelen te realiseren.

Op basis van beproefde handvaten en ervaringen uit vele projecten ondersteunen wij bedrijven en brancheverenigingen bij een heroriëntatie op hun Structuur en Besturing