DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Marktmeters en benchmarks

Op verzoek van onze opdrachtgevers hebben wij een aantal specifieke Marktmeters en Benchmarks ontwikkeld.

  • Marktmeters om de kwantitatieve marktontwikkeling in een specifiek marktsegment te volgen

  • Benchmarks om de relatieve positie van een  bedrijf ten opzichte van relevante vergelijkbare bedrijven te kunnen beoordelen

Zowel de Marktmeters als de Benchmarks zijn alleen beschikbaar voor de bedrijven die hieraan deelnemen en de input voor de basisgegevens leveren.

DBSC Marktmeters

  • Een Marktmeter voor elektrotechnische groothandels

  • Een Marktmeter op kwartaalbasis voor importeurs en fabrikanten van elektrotechnische en industriële besturingsproducten

  • Een Europese Marktmeter op jaarbasis voor producenten van metalen kabelgootsystemen

DBSC Benchmarks

  • Een Benchmark voor specialistische machinebouwers, waarbij de meest relevante KPI’s vergeleken wordt met een relevante groep van andere machinebouwers.
  • Een Benchmark voor Staalbouwbedrijven. Ook hier worden de meest relevante KPI’s vergeleken met een relevante groep van andere staalbouwbedrijven

Op basis van onze ervaring met en kennis van deze specifieke produkten zijn wij op dit moment in gesprek met enkele opdrachtgevers om nog een viertal van dit soort specifieke Marktmeters/Benchmarks te ontwikkelen.