DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

What

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het structureren, vormgeven en inhoudelijk oplossen van de volgende thema's:

  • Wat gebeurt er in mijn markt en waar moet ik me op voorbereiden? (strategisch marktonderzoek)

  • Welke keuzen moet ik maken om succesvol te kunnen blijven (of worden)? (strategische keuzen)

  • Hoe moet ik mijn organisatie en besturing vormgeven om mijn plannen te kunnen realiseren? (structuur en besturing)

Zoals al eerder aangegeven hebben we in het verlengde van deze kernthema’s op verzoek van opdrachtgevers aanvullende expertise ontwikkeld op de gebieden  van:

  • Marktmeters en Benchmarks: voor het verkrijgen van Marktinformatie of het beoordelen van het functioneren van vergelijkbare bedrijven

  • Ondersteuning bij verkoop, overname, management buy out of het aantrekken van risicodragend kapitaal: als follow up van eerder gemaakte strategische keuzen