DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Brancheonderzoek

Als een van de weinige adviesbureaus in Nederland beschikt DBSC Consulting over daadwerkelijke ervaring en referenties inzake het uitvoeren van strategische brancheonderzoeken voor brancheverenigingen en intermediaire organisaties.

Een brancheonderzoek is zinvol en relevant, wanneer er verschillende relevante ontwikkelingen aan de horizon zichtbaar zijn, die zich mogelijk alle tegelijkertijd aandienen voor de branche en die de nodige onzekerheid met zich meebrengen.

Relevante  vragen zijn dan:

  • Wat betekent de inhoud, samenhang en impact van deze ontwikkelingen voor de bedrijven in de branche?

  • En wat betekent het voor de bedrijfsleden van de branchevereniging?

Een van de belangrijke rollen van de branchevereniging is een om leidraad te geven aan de leden hoe te reageren op mogelijke ontwikkelingen in de branche.

Het uitvoeren van een brancheonderzoek vereist een brede kijk op strategische en internationale ontwikkelingen. Niet alleen voor de branche waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, maar ook inzicht in de relevante ontwikkelingen die zich in andere bedrijfstakken voordoen of voorgedaan hebben.

Ontwikkelingen bestaan uit veranderingen in de bedrijfstak:

  • het speelveld verandert doordat er andere spelers, vaak met een andere achtergrond, actief worden op het traditionele speelveld van de branche

  • Daarnaast volgen zowel technologische innovaties als de intensiteit en dynamiek  van regelgeving steeds andere uitdagingen

  • Het is van cruciaal belang om goede afwegingen bij te maken en deze ontwikkelingen te plaatsen in een relevant framework

Begrijpen en in een vroeg stadium doorgronden wat specifieke ontwikkelingen uiteindelijk voor gevolgen, positief of negatief, kunnen hebben, helpt bij het ontwikkelen van een relevant referentiekader voor de branche.

Bij het uitvoeren van een brancheonderzoek is deeerste verdiepingsslag altijd het doorgronden waar de uiteindelijke (eind)klanten van de branche mee bezig zijn. Dat kan één schakel verder in de keten zijn, maar kan ook meerdere schakels verder in de keten zijn.

Een zorgvuldige wijze van interviewen (luisteren met een alert oor) om relevante en waardevolle gegevens uit een gesprek met een stakeholder te halen is daarbij cruciaal.  Hierbij gaat het niet om het invullen van een vaste vragenlijst, maar om het inspelen van en doorgronden van relatief zijdelingse opmerkingen van de geïnterviewde. Zodoende wordt een interview een gesprek dat óók waarde heeft voor de geïnterviewde zelf.

Uiteindelijk wil iedere opdrachtgevende branchevereniging of intermediaire organisatie dat een brancheonderzoek impact heeft. Dit betekent ook de juiste snaar en toon treffen voor de ondernemers in de branche bij de uiteindelijke rapportage.