DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Consulting - Marktmeters

Gezamenlijk inzicht voor overzicht & individuele koersbepaling

DBSC Consulting ontwikkelt en realiseert al sinds 2004 op verzoek van branche-organisaties en andere samenwerkende marktpartijen onafhankelijke Marktmeters. Deze Marktmeters geven op periodieke basis inzicht in omzetontwikkeling en andere relevante indicatoren, in de voor onze opdrachtgever(s) relevante marktsegmenten. Deze Marktmeters bieden gezamenlijk marktinzicht voor het uitzetten van een individuele koers naar een succesvolle toekomst. 

Enkele reeds door ons uitgevoerde marktmeters/benchmarks:

OEM Benchmark (www.oem-benchmark.nl)

Cabletray MarketMeter (www.cabletray-marketmeter.eu)

 

Uw vraag:

"Hoe kan de branche inzicht verkrijgen in de kwantitatieve marktontwikkelingen zodat deelnemers aan een Marktmeter hun strategische keuzen af kunnen stemmen op de kwantitatieve ontwikkelingen in de markt, zonder dat gevoelige informatie gedeeld wordt?"

 

Ons doel:

Op basis van gedegen vooronderzoek en het creëren van draagvlak onder de belangrijkste marktpartijen in de branche, samen de meest gewenste opzet en uitvoering van uw eigen Marktmeter bepalen. En deze Marktmeter vervolgens op periodieke basis realiseren.

 

Onze resultaten:

 • Gedegen cijfers over de kwantitatieve marktontwikkelingen;

 • Gestandaardiseerde rapportages;

 • Zicht op het eigen functioneren van uw organisatie ten opzichte van de markt;

 • Vaste kosten voor de deelnemende bedrijven. 

   

   

  ... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
  Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution