DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Articles

Consulting - Management informatie

Onze dienstverlening

DBSC Consulting adviseert ondernemende organisaties inzake strategie en organisatie. Vraagstukken die wij graag helpen beantwoorden betreffen onder andere:

Management informatie – Dashboard voor managen van de gewenste output

Uw vraag:
 "Ik wil graag sturen op de juiste output en/of veranderfactoren. Liggen we nog op koers?"

Ons doel: 

Het in kaart brengen en meetbaar maken van kritieke succesfactoren die van belang zijn om de strategische doelen te bereiken

Onze resultaten:

  • Inzicht in de verbanden tussen strategische doelstellingen en bedrijfsactiviteiten;
  • Samenhangende set van bedrijfsspecifieke kritieke succesfactoren (KSF’s);
  • Set van de prestatie-indicatoren die de KSF’s meetbaar maken;
  • Indicatieve normstelling per prestatie-indicator;
  • Uitwerking van het implementatietraject in een SMART-actieplan.

 

 

 

... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution