DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 51 29 19 54

Ventures - Onze Aanpak

Heldere afspraken gebaseerd op wederzijds vertrouwen

De basis voor een succesvol DBSC Ventures traject ligt in het creëren van wederzijds vertrouwen. Dat begint met een intensieve discussie over de casus. Op deze wijze verkrijgen wij een gezamenlijk beeld van de situatie, helder zicht op de alternatieve benaderingswijzen en een eerste gevoel voor het voorkeursalternatief.

Afhankelijk van de situatie wordt in goed overleg een team samengesteld dat de vereiste competenties bezit. Samen met u voeren wij een eerste verkenning uit. Bij voldoende perspectief bepalen wij gezamenlijk met u het plan van aanpak, de rolverdeling, wederzijdse inzet en de wijze van vergoeding.

Vertrouwen is een groot goed en voor ons de basis waarop wij werken. Tegelijkertijd zullen een paar zaken goed geregeld moeten worden, al was het maar voor borging tijdens onvoorziene omstandigheden en voor de fiscaliteit van een en ander. Het laatste wat wij willen is een onplezierig dichtgetimmerd juridisch stuk als basis voor een plezierige samenwerkingsrelatie. Kortom, wij zorgen voor een helder en bondig document dat na ondertekening door de partners de basis vormt voor de samenwerking.

 

 

... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution