DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

Articles

Consulting - Onze Aanpak

Samen, transparant en op maat gesneden

Een typisch adviestraject begint - na overeenstemming over het projectvoorstel - met de samenstelling van een gezamenlijk projectteam. Op een dergelijke manier worden sleutelfunctionarissen uit uw bedrijf van meet af aan bij het project betrokken, zodat u zich van betrokkenheid en draagvlak verzekerd kunt weten. Uiteraard worden - in goed overleg - in principe de bijeenkomsten van het projectteam door ons begeleid.

Vervolgens worden er gesprekken gevoerd, veelal zowel binnen uw bedrijf als met (potentiële) klanten: waar liggen de raakvlakken, wat kan er beter? De uitkomsten worden gewogen tegen de desk research die in de context van het traject is verricht.

Tenslotte komt het tot een uitgebreide analyse en concrete oplossingsgerichte keuzen. Tussen de bedrijven door kunt u zich als opdrachtgever verzekerd weten van onze ondersteuning bij moeilijke keuzes en beslissingen.

Met onze eindrapportage zetten we veelal een punt achter het gezamenlijke traject. Het startschot heeft dan echter al lang geklonken. Uw organisatie is al volop in beweging. Want meestal wordt de uitvoering of invulling van de genomen besluiten al tijdens het traject in gang gezet. Onze eindrapportage kunt u dan gebruiken om anderen binnen of buiten uw organisatie adequaat te informeren. Op uw verzoek begeleiden we u en uw organisatie vanzelfsprekend ook graag bij de verdere implementatie.

 

 

... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution