DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 51 29 19 54

Consulting - Introductie

Doelgericht, pragmatisch en integer

DBSC Consulting adviseert ondernemende organisaties inzake strategische, financiële en (top)structuurvraagstukken. Onze adviseurs hebben een 'proven trackrecord' inzake het uitvoeren van quick scans, marktonderzoek, doorlichtingen en het opstellen van business cases, alsmede het voorbereiden en begeleiden van fusie-, alliantie- en overname-trajecten. Wij staan voor korte, overzichtelijke trajecten met expertmatige inbreng en concrete resultaten.

Wij geloven sterk in de waarde van onze eigen integriteit: we beloven wat we kunnen waarmaken en we maken waar wat we beloven. We ondersteunen u op basis van onze kennis, ervaring en ons begrip van uw situatie. We zijn onafhankelijk, we zeggen dus niet wat u wilt horen, maar wat u naar onze mening moet horen.

Wederzijdse duidelijkheid is van groot belang. Daarom maken we vooraf heldere afspraken over de verwachte resultaten en inspanningen. Er wordt een transparant projectvoorstel opgesteld met een duidelijk beeld van de activiteiten, de verwachte resultaten en de bijbehorende kosten. Deze zullen niet worden overschreden zonder overleg. Kortom, geen verrassingen achteraf!

Onze bijdrage – samen uw besluitvorming vormgeven door het:
..........leveren van nieuwe inzichten, ook vanuit andere branches;
..........creëren van overzicht in de externe en interne ontwikkelingen;
..........terugbrengen van vraagstukken tot de essentie;
..........formuleren van alternatieve oplossingen en beoordelingscriteria.

Onze werkwijze – samen uw organisatie gericht in beweging brengen door het:
..........verkrijgen van een brede input van binnen en buiten de organisatie;
..........interactief betrekken van sleutelspelers bij het besluitvormingsproces;
..........mobiliseren van begrip, commitment en energie binnen uw organisatie;
..........definiëren en opstarten van concrete acties om de gewenste output te realiseren.

Ons succes is afhankelijk van de mate waarin u zich echt door ons geholpen weet. Een hoge klanttevredenheid is ons voornaamste doel. Dat bereiken we in onze optiek door het leveren van een goede prestatie in een goede relatie. Een relatie die gestoeld is op wederzijds vertrouwen, openheid, respect en, niet op de laatste plaats, het plezier van samenwerking.

 

 

... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution