DBSC contactgegevens

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 53 16 61 78

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone06 - 51 29 19 54

Onze Visie

In beweging blijven!

Een goed strategisch concept, een overeenkomstige focus in de bedrijfsvoering, excellente uitvoering en een solide bedrijfseconomisch beleid, vormen de basis voor continuïteit van vrijwel iedere organisatie.

Maar dat is niet voldoende, want de wereld lijkt steeds sneller te draaien. Om te kunnen overleven moeten organisaties innovatief en effectief kunnen inspelen op de veelal turbulente externe ontwikkelingen. Want het succes van vandaag garandeert geen succes voor morgen. U moet weten wat er speelt en in beweging komen èn blijven.

Succesvolle organisaties voegen constant nieuwe eigenschappen toe aan hun producten en/of diensten, benaderen nieuwe klantsegmenten en weten tegelijkertijd de winstgevendheid te vergroten. Hoe doen ze dat toch?

De oplossing is strategische vernieuwing: continu een nauwkeurige balans vinden tussen prijs, kwaliteit en toenemende functionaliteit van uw propositie. Door het formuleren van de strategische intentie en de operationele strategie. De strategische intentie is het ‘reisdoel’: waar wilt u met uw bedrijf op langere termijn naartoe, hoe onderscheidt u zich van de concurrentie? De operationele strategie is voor de korte termijn: welke hindernissen verwacht u het komende jaar en hoe overwint u die?

Deze strategische keuzes moeten worden vertaald naar de operatie. Daarbij zijn twee aspecten van groot belang: kerncompetenties en maatwerk door standaardisatie. Kerncompetenties vormen de spil voor ieder bedrijf en zitten vooral in uw medewerkers. Het zijn de kennis, vaardigheden, normen en waarden die nodig zijn om de strategische intentie te realiseren. Maatwerk door modularisatie betreft de combinatie van continuïteit en flexibiliteit, door zoveel mogelijk van standaardmodules gebruik te maken. Op deze wijze kan, tegen zo laag mogelijke kosten, een zo breed mogelijk scala aan producten en/of diensten winstgevend op de markt worden gebracht.

Ons motto daarbij: Execute your strategy or get executed! Wij zien in toenemende mate dat directe concurrenten in een bedrijfstak vrijwel dezelfde strategische keuzen maken. Dit betekent dat het feitelijke onderscheidende vermogen in de praktijk neerkomt op de mate waarin een organisatie erin slaagt om haar strategie te operationaliseren.

Strategie-executie is in feite een verandertraject. Onze ervaring is dat succesvolle verandering gestoeld is op vier randvoorwaarden:

 1. Voldoende druk om echt te gaan veranderen;

 2. Eén gezamenlijke visie op de gewenste verandering;

 3. De mogelijkheid om te veranderen zoals dat gewenst is;

 4. Een concreet verander/actieplan en projectmanagement.

   

   

  ... THE BUSINESS ACCELERATORS ...
  Market Survey | Strategic Planning | Business Modeling | Strategy Execution